Animatie van vergrijzing in Nederland

De vergrijzing in Nederland is altijd een onderwerp van gesprek in de politiek, zeker als het gaat om de kosten van de zorg. De term vergrijzing is een aspect van een verandering in de bevolkingssamenstelling. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde leeftijd veroorzaakt. De vergrijzing wordt zichtbaar in de vorm van de zogeheten bevolkingspiramide. Hierin wordt het aantal personen per leeftijdsgroep en geslacht zichtbaar gemaakt.

Op basis van gegevens die beschikbaar zijn bij het CBS heb ik voor de jaren 1988 tot en met 2013 een bevolkingspiramide gemaakt. De leeftijden zijn samengevoegd in buckets van 5 jaar om het aantal staven in de grafiek te beperken.
Nadat ik de 25 grafieken gemaakt had merkte ik dat ik er steeds volgordelijk doorheen klikte om de beweging van de staven te kunnen zien. Dit gaf mij veel meer inzicht dat de plaatjes op zich. Daarom heb ik de onderstaande animatie gemaakt om de vergrijzing zichtbaar te maken.

Animatie

Het wordt in de animatie duidelijk dat het ‘brede’ deel van de bevolking, dat deel waar ten opzicht van de andere leeftijdscategorieën de meeste mensen in zitten, langzaam naar boven verplaatst. Dit is de (toekomstige) vergrijzing. Het deel eronder is stabiel, maar wel lager in aantal dan er boven.

1988-2013

Als we 1988 en 2013 naast elkaar zetten dan wordt het verschil dat over de 25 tussenliggende jaren is ontstaan nog duidelijker. Niet alleen is zichtbaar dat de leeftijdsgroep van 15 tot en met 45 jaar precies 25 jaar verschoven is, ook de oudere leeftijdscategorieën (70+) bevatten in 2013 meer mensen dan in 1988. In de jongere leeftijdscategorieën lijkt een kleine afname zichtbaar.

(Om de mannen en vrouwen in de grafiek naast elkaar te kunnen tonen zijn de aantallen van vrouwen negatieve waarden. In het echt zijn dit uiteraard de overeenkomende positieve waarden)