Not my piece of the pie

Degene die mij een beetje kennen weten dat ik geen liefhebber ben van taartdiagrammen. Het is een visualisatie die moeilijk te lezen is en daarom weinig meerwaarde biedt. Gisteren werd tijdens de uitzending van de NOS een prachtig voorbeeld hiervan getoond:
CAaQ1o2UQAASzpD.jpg large

In dit voorbeeld heb je voldoende aan de tabel en is de taartdiagram volledig overbodig. Probeer maar eens het volgende: Dek met je hand het linker deel van de visualisatie af (de tabel) en probeer informatie te vergaren. Dek vervolgens met je hand het rechter deel af (de taartdiagram) en probeer informatie te vergaren.

Het grote probleem met een taartdiagram is dat de verhoudingen van de verschillende taartpunten moeilijk te onderscheiden is. Dit wordt alleen maar lastiger wanneer het ook nog een 3D weergave is omdat je dan moet compenseren voor een kanteling (die overigens minimaal is in dit geval, maar er wel is). Over smaak valt niet te twisten en in dit geval is de gekozen kleurstelling zeker niet mijn smaak. Er is in ieder geval geen rekening gehouden met de kleurenblinden onder ons.

Maar wat is een taartdiagram eigenlijk? Een taartdiagram is eigenlijk gewoon een gestapelde staafdiagram die rond gebogen is (een circulair coördinaat systeem).
gestapeldestaaf
Op zichzelf staand levert deze vorm niet veel meerwaarde ten opzichte van een taartdiagram, dezelfde bezwaren blijven bestaan. Pas als je waarden over meerdere perioden gaat vergelijken ontstaat er inzicht omdat er een beweging van de gegevens zichtbaar wordt (zie onderstaand voorbeeld met wat extra verzonnen gegevens).
gestapeldestaaf2
(Dit is overigens ook gelijk de enige goed werkende variant van de gestapelde staaf diagram: met categorische variabelen en genormaliseerd tot 100%)

Als je de huidige stand van zaken wilt tonen (niet meerdere perioden) en de verhouding tussen de verschillende categorieën duidelijk wilt maken dan kun je mijn inziens het beste een staafdiagram nemen. Door deze te kantelen en te sorteren (niet doen als de variabelen zelf een onderlinge volgorde hebben!) wordt direct duidelijk welke categorie het beste scoort. Door labels toe te voegen kan de as weggelaten worden omdat deze informatie overbodig is.
rank